EFOP-3.7.3-16-2017-00179
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bodrogolaszin
BODROGOLASZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.14.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.03.14.

A településen sok hátrányos helyzetű személy, család él, akiknek különös fontosságú lenne, hogy hozzásegítse őket az önkormányzat valamilyen formában a munkaerőpiacra való visszatérés támogatásával, a nem formális oktatás fejlesztésével, életvezetési tanácsadással, kompetenciafejlesztéssel. Ez a projekt kiváló lehetőséget biztosított a hátrányos helyzetben lévők megszólítására, a tervezett tevékenységekkel pedig szolgáltuk az ő fejlesztésüket, felkészítésüket az egész életen át tartó tanulás céljaihoz illeszkedve. A projekt tervezett időtartama 12 hónap volt, amely megvalósítására a bodrogolaszi községházában került sor. A projekt egyéves időtartama alatt 1 fő szakmai vezetőt és 1 fő pénzügyi vezetőt és projektmenedzsert alkalmazott  az önkormányzat. Emellett 3 fő mentor segített támogatni a képzési programban résztvevőket a felkészülésben, továbbá a résztvevőkkel való folyamatos kapcsolattartással kerültük el a lemorzsolódás kockázatát. A tervezett programok között tábort, havi szakköröket, tanfolyamokat, műhelyfoglalkozásokat és e-learning képzéseket valósítottunk meg. Kiszervezett szolgáltatásként került megszervezésre a Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében című tábor 20 fő részére. A tábor célja volt, hogy felmérje a gyakorlati munkaszocializációt és munkaképességet, a készségeket és kompetenciákat. Havi szakkörök keretében, saját teljesítéssel Érték-Rend-Szer (Életmód-életvitel fókuszú közösségi aktivitások és beszélőkörök): a programsorozat a hasznos szabadidő eltöltésének megismerésére irányult, melynek célja a digitális világtól való eltávolodás, bűnelkövetés és bűncselekmény áldozatává válás elkerülése volt. A programba bevont célcsoporttagok drogprevenciós, szabadidős és értékteremtő foglalkozáson vehetnek részt. 5 és fél óránként alkalmanként, 12 alkalom. Ezen paraméterek mentén Időgazdálkodás és munkamegosztás a családban című havi szakkör is a szolgáltatás listánk részét képezte. Az idővel való gazdálkodás a mai rohanó világban kiemelkedő helyre került az utóbbi időkben. Ennek megtanulása a folyamatos változás következtében egy egész életen át tart. Saját teljesítésben valósult meg az E-ügyintézés a mindennapokban (10 fő), amely digitális világunkban már elengedhetetlen ismereteket ad és a Konfliktuskezelési Műhelyfoglalkozás. Kiszervezett szolgáltatásként 4 foglalkozás valósul meg: 30-cal a NET-en című tanfolyam a kezdő informatikai alapismereteket kívánta megtanítani; a Kommunikációs tanfolyam, melynek célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a másik ember meghallgatásának módszerével, illetve rátekintsenek saját társas viselkedésük hatásaira. A kommunikációs tanfolyam végén a résztvevő képes lett saját magának és másoknak segíteni olyan problémák megoldásában, mint a düh kezelése, megalapozott döntéshozatal, halogatás befejezése, magabiztos nemet mondás, mások motiválása, mely készségek mind a kiegyensúlyozott magánélet, mind pedig a munkavállalás szempontjából kulcsfontosságúak. Megvalósult még Stresszkezelő tanfolyam, ahol a résztvevők tudatosították az életükben jelen lévő stressz-forrásokat, fejlesztették a stressz tűrő képességüket, növelték a tolerancia szintjüket, és megtanulták azokat a módszereket, melyekkel a stressz kezelhető, 5 és fél óra alkalmanként, 12 alkalommal. Két kiszervezett szolgáltatásként megjelenő E-learning képzést tartottunk, 20-20 fő kerül bevonásra mind az angol nyelvismeret, mind az egészségtudatos életmód elsajátítására távoktatásban. A tervezett programokkal nemcsak a lakosság igényeinek, tudásuk fejlesztésének szerettünk volna eleget tenni, de az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést is megfelelően kívántuk biztosítani.