A Bodrogolaszi Községben Tanuló Gyermekekért Alapítvány

3943, Bodrogolaszi, Rákóczi u 1.

Képviselő: Janik Kálmán
A Bodrogolaszi Községben tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tehetséggondozása, tanulmányi versenyek előkészítésének, lebonyolításának segítése a községben, táborozások,tanulmányi kirándulások támogatása. Tehetséggondozást szolgáló könyvtár létrehozása, számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatása az általános iskolában. Diákszínjátszás támogatása. Egészséges életmódra felkészítés programok támogatása, elterjesztése, környezetvédelmi fejlesztése, környezetbarát szemlélet kialakulását elősegítő programok támogatása, iskolai környezet esztétikai fejlődésének segítése.


Bodrog Egyesület

3943, Bodrogolaszi, Brádafalva u. 33.

Képviselő: Tatár Antal

A Bodrog Egyesület 2001-ben alakult. Céljaink között szerepel, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, különösen a Bodrog folyó menti településeken élő emberek megismerjék tevékenységünket, különböző szemléletformáló előadásaink illetve programjaink által. A legfőbb hangsúlyt a környezetvédelem, a természetvédelem, illetve az egészségmegőrzés kap. A természet szeretete, megóvásának fontossága minden előadásunk, programunk fontos része, legyen az egy szervezett természetjárás, vízi vagy kerékpártúra, ismeretterjesztő előadás. Nagyon fontosnak tartjuk bekapcsolódni a nevelésbe, oktatásba ismereteink átadásával, interaktív programokkal, mely elsősorban a felnövekvő generáció helyes úton való elindulását a felnőtt korosztály rossz beidegződésének helyes útra való visszaterelését célozza meg ez által a fenntarthatóságra törekvést segítjük elő. Előadásaink mindegyike interaktív jellegű ökojátszóházaink, túráink a jókedv mellett közösségformáló erővel is bírnak. Tevékenységünket nagyon sok önkéntes segíti, akikkel együtt nemes célokért küzdünk a természet szeretetének jegyében.

Főbb tevékenységeink:

Környezeti nevelés, szemléletformálás, természetjáró túrák (gyalogos, vízi- és kerékpáros) szervezése, hátrányos helyzetben lévők segítése, a természet és a helyi értékek védelme, önkéntes programok szervezése, parlagfű mentesítés, a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat népszerűsítése, műemlékvédelem, ismeretterjesztés, közreműködés az állam és az önkormányzatok természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában, egészségmegőrzés, fogyasztóvédelem, érdekvédelem, nemzetközi kapcsoaltok élénkítése.


Bodrogolaszi Polgárőr Egyesület

3943, Bodrogolaszi, Fő utca. 11sz.

Képviselő: Fedor Levente

Kapcsolat: +36-70-670-85-49


CheminNeuf Közösség

3943, Bodrogolaszi, Kastély u. 1.

Képviselő: Csomor Ottóné, Győri Katalin

A Tokaj hegyaljától néhány kilométerre a Bodrog partján fekvő Bodrogolaszi kastély ad helyet a Chemin Neuf közösség lelkigyakorlatos házának. A ház a közösségi programok mellett tavasztól őszig várja a pihenni, kikapcsolódni, elvonulni vágyó látogatókat.


Thuronyi Művészeti Alapítvány

3943, Bodrogolaszi, Kastély u. 1.

Képviselő: Csomor Ottó

Az alapítvány célja:

Fő célkitűzése a Chemin Neuf Közösség tevékenységének támogatása, úgymint közösségi házainak felújítása, berendezése, és azok környezetének gondozása, valamint a közösség által szervezett programoknak a támogatása: gyermekek és fiatalok, házasok és családosok, valamint idősek testi és lelki egészségvédelme és képzése.
További célkitűzések: tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása, kulturális és tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
 • szociális tevékenység, családsegítés idős korúak gondozása,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása, környezetvédelem,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • euroatlanti integráció elősegítése.
 • műemlékvédelem,

Zemplén Régióért Egyesület

3943, Bodrogolaszi, Templom u. 20.

Képviselő: elnök dr. Dankóné Benkő Magdolna Zsuzsanna, gazdasági vezető Dankó Zsuzsanna, Orendi Gergő Mihály